NOVÁ WEBSTRÁNKA UŽ ČOSKORO!

Reklamačné podmienky

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho).  Je potrebné reklamovaný tovar doručiť na adresu prevádzky Oravická 614/14, 028 01 Trstená. Pre uplatnenie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci priložil príslušný doklad o nákupe, potvrdený záručný list (originál) a tiež jednoznačný a detailný popis závady - bez neho nie je možné reklamáciu riešiť. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, doba na vybavenie reklamácie sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.

U nás možnosť aj na splátky s Home Credit, pre viac informacií nás kontaktujte. logo homekredit